Cháu Đích Tôn – Chương 64

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 64

Nghe Lâm Duyệt nói vậy, trong lòng Bán Hạ rất là khó xử, nàng là người do Trương thị dạy dỗ, bình thường không dám nói gì trái ý Trương thị. Nhưng những ngày này, nàng cũng khá hiểu tính Lâm Duyệt, nên chỉ do dự một lát, bèn không nói gì nữa mà ra ngoài truyền lời.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 64”