Luật Cấm Săn – Chương 3

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 3

Sở dĩ Dave không nói tiếng nào mà đã thay người đến huấn luyện Lộ Bạch là do một nguyên nhân.

Tiếp tục đọc “Luật Cấm Săn – Chương 3”