Cháu Đích Tôn – Chương 63

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 63

Lâm Duyệt thấy Tề Nhiễm không có ý định đi ngay, bèn gọi Bán Hạ đến dâng trà. Khi Bán Hạ đang pha trà, Tề Nhiễm nhìn Lâm Duyệt, không hiểu vì sao lại thấy tâm trạng khá hơn. Tề Nhiễm tìm bừa một nơi để ngồi xuống, nói: “Vương tử Việt Tú đến làm khách, vậy mà ngươi còn không cho trà nước? Đạo đãi khách của ngươi cần phải học tập nhiều đây.”

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 63”