Luật Cấm Săn – Chương 2

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 2

Dave chính là thanh niên có mái tóc màu hạt dẻ bị bỏ lại, vị Trưởng trạm này đeo một cặp kính viền bạc, ngoại hình rất nho nhã ôn hòa.

Tiếp tục đọc “Luật Cấm Săn – Chương 2”