Cháu Đích Tôn – Chương 61

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 61

Với một vài người, thời gian chờ đợi là khó khăn nhất, ví dụ như Tề Anh. Từ khi Hoàng đế ra lệnh lục soát hậu cung, hắn rơi vào tâm trạng căng thẳng, hoảng hốt, sợ hãi, thậm chí còn có suy nghĩ nhân lúc mọi việc còn chưa bị điều tra ra, trực tiếp thú nhận tất cả với Hoàng đế. Nhưng khi nhìn lên gương mặt âm u của Hoàng đế, tất cả những lời hắn muốn nói đều nghẹn lại trong cổ, một câu cũng không thốt ra được.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 61”