Luật Cấm Săn – Chương 1

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 1

Ngày Lộ Bạch lên phi thuyền có tuyết rơi, thời tiết rất lạnh, vì vậy cậu tự quấn mình thành cái bánh tét, gương mặt vốn đã nhỏ trông lại càng nhỏ hơn dưới cái khăn quàng cổ.

Tiếp tục đọc “Luật Cấm Săn – Chương 1”