Cháu Đích Tôn – Chương 59

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 59

Linh hồn bay theo cái bóng trắng kia tất nhiên là Lâm Duyệt, bóng trắng rất quen đường đi lối lại trong hoàng cung, đặc biệt là hiểu rất rõ bố trí phòng vệ xung quanh Đông cung. Hắn vượt qua tường rồi cởi áo trắng trên người ra ôm trong lòng, thuận lợi tránh được tất cả lính đi tuần trong cung, sau đó trở lại nơi ở của mình bằng tốc độ nhanh nhất, không ai phát hiện ra.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 59”