Cháu Đích Tôn – Chương 58

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 58

“Mai phi? Ngươi tận mắt thấy à?” Lâm Duyệt không quá ngạc nhiên khi nghe Tề Nhiễm nói người, hoặc hồn ma mà y nhìn thấy là Mai phi. Dù sao thì phi tần đã chết gần đây chỉ có một mình Mai phi, mà bản thân bà ta cũng là một rắc rối, sau khi chết biến thành hồn ma, nghe cũng rất có lý.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 58”