Cháu Đích Tôn – Chương 56

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 56

Lâm Duyệt rất muốn lại bay về tẩm cung của Tề Nhiễm, để y nói rõ ràng vấn đề này, nhưng khi nhìn vào ngọn đèn vẫn còn sáng trong tẩm cung, hắn lại cảm thấy dường như ánh lửa kia hơi mơ hồ. Nghĩ một lát, hắn lặng lẽ quay người, thong thả rời khỏi hoàng cung. Nếu đứng trên lập trường khác, ngày hôm nay mà hắn cứ bị đánh thức giữa giấc ngủ liên tục, chắc chắn sẽ không thể nào vui được.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 56”