Cháu Đích Tôn – Chương 51

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 51

Khi Lâm Duyệt không vui cũng không để lộ cảm xúc ra ngoài, hắn từng nhìn thấy quá nhiều việc bẩn thỉu ẩn chứa bên dưới một thành phố, cách nhìn người nhìn việc cũng trở nên lạnh nhạt.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 51”