Cháu Đích Tôn – Chương 49

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 49

Cát Tường ôm một bụng khó hiểu rời đi, nhưng hắn cũng hiểu rằng Tề Nhiễm có lẽ là vì gần đây trải qua quá nhiều chuyện nên tạo thành áp lực lớn, bây giờ y lại ngã bệnh, nghỉ ngơi nhiều một chút là nên làm. Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 49”