Cháu Đích Tôn – Chương 48

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 48

Dù sao thì Tề Tĩnh cũng đã bị Hoàng đế răn dạy một phen, phải về cung đóng cửa kiểm điểm một tháng, gã cũng không thể cứ ở lại chỗ An quý phi nữa, sau khi an ủi An quý phi một lát, gã cũng nhanh chóng rời đi.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 48”