Cháu Đích Tôn – Chương 47

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 47

Sau khi rời khỏi cung Văn Ương, Hoàng đế liền trực tiếp đến cung điện của An quý phi, khi ngài đến, An quý phi và Tề Tĩnh đều có mặt. Hai người thấy vẻ mặt Hoàng đế đầy sự giận dữ thì chỉ quay ra nhìn nhau, sau đó quỳ xuống vái chào.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 47”