Cháu Đích Tôn – Chương 45

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 45

Tề Nhiễm nhận lấy bản lời khai, cẩn thận đọc, trên giấy vẫn còn mấy vệt máu khô, xem ra là khi điểm chỉ thì bị máu trên người vô tình rơi phải, từ đó có thể thấy rõ là Văn Trúc đã bị tra tấn khá nặng nề.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 45”