Cháu Đích Tôn – Chương 42

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 42

Tề Nhiễm sống lại một kiếp, thứ y xem trọng nhất chính là sự an toàn của mình. Y đã điều tra gốc gác của toàn bộ thái giám cung nữ trong Đông cung, lớn đến thái giám chưởng quản Cát Tường, nhỏ đến cung nữ quét sân không gây chú ý, chỉ giữ lại người trung thành, còn lại những kẻ bị cài vào, hoặc là lòng dạ khó lường đều bị y tìm cớ xử lý.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 42”