Cháu Đích Tôn – Chương 39

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 39

Lâm Duyệt vốn chỉ hỏi đề dời đề tài, nhưng không ngờ Tề Nhiễm lại trả lời rất nghiêm túc. Hắn nói như đùa: “Hoàng thượng xem trọng ta như vậy, không sợ ta dạy hư Thái tử điện hạ hay sao?”

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 39”