Cháu Đích Tôn – Chương 37

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 37

Ý chỉ vào Chiêm Sĩ Phủ được truyền thẳng đến tay Lâm Duyệt, khi đó hắn đang nhàn nhã ngồi ngắm mây, tâm trạng khá tốt, sau khi nhận được thánh chỉ, suy nghĩ đầu tiên của Lâm Duyệt chính là ngạc nhiên vì mình được vào triều làm quan. Theo tiến độ này, nói không chừng một ngày nào đó hắn thật sự có thể phong hầu bái tướng.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 37”