Cháu Đích Tôn – Chương 36

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 36

Lần này ông cụ Lâm đi hội săn bắn mùa xuân ở Lạc Sơn rất là uất ức, sau ngày hôm đó, bà cụ Lâm liền viện cớ bệnh mời thái y đến, kết luận là máu huyết không thông, không được đau buồn không thể tức giận. Bên ngoài thì bà cụ Lâm nói sợ thấy vẻ mặt lo lắng của ông lại khiến mình đau lòng, liền đóng cửa không tiếp khách. Thật ra thì ông cụ Lâm biết, bà đang tỏ ra không thèm để mắt đến ông, lấy cớ bệnh để tránh mặt mà thôi.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 36”