Cháu Đích Tôn – Chương 35

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 35

Lâm Duyệt còn đang bận tâm vấn đề Tề Nhiễm có nhìn thấy mình nhập vào ông cụ Lâm hay không, có suy nghĩ gì hay không. Bây giờ đột nhiên nghe Lâm Trung hỏi vậy, hắn lập tức mất kiên nhẫn mà đáp: “Vật đầu tiên mà Hoàng thượng ban thưởng không phải chính là cái hổ tử vàng ròng được thờ trong kho riêng của ta đó sao?”

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 35”