Cháu Đích Tôn – Chương 34

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 34

Đêm nay, rất nhiều người ngủ không ngon giấc. Nhưng không khí trong phòng của Tề Nhiễm vẫn rất êm đềm, hoặc là nói không khí giữa Tề Nhiễm và Lâm Duyệt rất bình yên.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 34”