Cháu Đích Tôn – Chương 33

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 33

Cảm giác mà Phỉ An Ninh mang đến cho mọi người là lạnh lùng cao ngạo, còn Lâm Như Ý từ khi sinh ra đã mang danh hiệu đứa trẻ may mắn, thường ngày xử sự luôn có vẻ rộng rãi đúng mực.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 33”