Cháu Đích Tôn – Chương 28

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 28

Sau khi mọi người tiến vào thiền phòng, ánh mắt Lâm Duyệt lập tức gắn chặt lên người vị hòa thượng duy nhất trong phòng, hòa thượng hiển nhiên chính là cao tăng đắc đạo trong truyền thuyết, Huệ Minh đại sư.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 28”