Cháu Đích Tôn – Chương 27

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 27

Bà cụ Lâm nghe những lời ông cụ nói mà kinh ngạc vô cùng, bà ngẫm nghĩ, thái độ của ông cụ với Lâm Lương thay đổi quá nhiều, mà hình như bắt đầu là từ khi Lâm Duyệt ngã xuống nước suýt chết.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 27”