Cháu Đích Tôn – Chương 26

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 26

Tuy Tề Nhiễm chỉ thất thần trong nháy mắt, nhưng Lâm Duyệt đang rảnh rỗi ngồi đó vẫn thấy rất rõ ràng. Lâm Duyệt nghĩ, vị Thái tử này tuổi còn quá trẻ, nhưng nét mặt lúc nào cũng lạnh nhạt, thế nhưng quan lại trong triều đều không cảm thấy thái độ của y là kiêu ngạo, mà ngược lại còn vô cùng sùng bái, có thể thấy nhân cách của y đã khiến bọn họ tin phục thật sự.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 26”