Cháu Đích Tôn – Chương 25

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 25

Lâm Trung không phải là nhân vật mấu chốt giúp Lâm Duyệt biến thành ông cụ Lâm, tuy rằng Lâm Duyệt nghe ông ta nói xong thì rất muốn làm thế, nhưng mãi đến khi Lâm Trung đi rồi, hắn vẫn chưa biến thành ông cụ. Sau đó Lâm Duyệt dùng bữa tối, cảm thấy buồn ngủ rồi, trời còn chưa tối nhưng hắn vẫn lên giường nghỉ ngơi.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 25”