Cháu Đích Tôn – Chương 24

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 24

Phỉ Hạ nghe bà cụ Phỉ nói đến chuyện này thì vẫn giữ im lặng, ông vẫn luôn phản đối việc gả Phỉ An Ninh cho Tề Nhiễm. Từ thời Đại Tề được xây dựng đến nay, cũng có tình huống một thế gia vừa có Hoàng hậu, vừa có Quý phi, thậm chí nhà Tả thừa tướng năm xưa còn có những hai vị Hoàng hậu.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 24”

Cháu Đích Tôn – Chương 23

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 23

Tề Nhiễm và Tề Anh đến, mấy người Phỉ Tĩnh Nhã tất nhiên phải ra khỏi thiên điện để chào hỏi. Tề Nhiễm là Thái tử, dù y gọi Mai phi là Mai nương nương, nhưng nói cho cùng thì Mai phi cũng không phải mẹ ruột, mẹ của y là Tiên hoàng hậu. Vì vậy khi gặp mặt Mai phi không cần phải làm đại lễ, Mai phi ngược lại còn phải nể thân phận của Thái tử mà nhường nhịn. Còn Tề Anh là con trai ruột của Mai phi, đương nhiên phải làm lễ đầy đủ.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 23”