Cháu Đích Tôn – Chương 22

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 22

Dù ông cụ có không tình nguyên đi chăng nữa, thì cũng đã lên tiếng đồng ý sẽ bù đắp khoản thiếu hụt tiền chung rồi, những người khác cũng không còn gì để nói. Nhưng trong bụng bà cụ Lâm vẫn rất ngứa mắt Lâm Duyệt, bà không muốn trút giận lên đầu con trai mình là Lâm Trung, thế nên chuyển sang lạnh lùng trừng Trương thị, cho rằng nếu không phải Trương thị sinh ra một đứa con trai không ra gì như thế, nhà họ Lâm bọn họ cũng đâu đến nỗi phải xui xẻo.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 22”