Cháu Đích Tôn – Chương 19

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 19

Ngày mà Định An Hầu Phỉ Hạ và Thất hoàng tử Tề Anh dẫn đại quân về kinh là mười bảy tháng ba, trời trong nắng vàng rực rỡ, gió nhẹ ôn hòa lướt qua, cả kinh thành chìm trong không khí vui mừng.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 19”