Cháu Đích Tôn – Chương 18

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 18

Ông cụ Lâm ôm một bụng nghi ngờ đi hỏi thủ vệ hoàng thành một cách đầy ẩn ý xem bọn họ có nhìn thấy Đoàn Viên công công hay không, đối phương tất nhiên là biết ông cụ là người được Hoàng đế tin dùng, nên lập tức trả lời: “Lâm đại nhân, một canh giờ trước Đoàn Viên công công dẫn ngài vào cung rồi không trở ra nữa, ngài cần tìm Đoàn Viên công công có việc sao? Có cần hạ quan chuyển lời giúp ngài?”

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 18”