Cháu Đích Tôn – Chương 17

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 17

Lâm Duyệt rời hoàng cung không đến một khắc thì đã quay trở lại trong thân phận của ông cụ Lâm. Dù đã trải qua việc này một lần, Lâm Duyệt vẫn cảm thấy chuyện bản thân có thể biến thành ông cụ là một việc rất ma quái.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 17”