Cháu Đích Tôn – Chương 16

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 16

Sau cùng thì linh cữu của bà cụ Lục vẫn bị mở ra, bên trong đầy tràn bạc thỏi, có thỏi lớn, cũng có bạc vụn bị nung chảy gộp lại thành miếng lớn. Có điều chắc vì nung bạc trong nhà không thuận tiện, dễ bị phát hiện, nên số lượng bạc bị nung chảy không nhiều, tất cả những thứ này cộng lại lấp đầy cả linh cữu.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 16”

Cháu Đích Tôn – Chương 15

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 15

Khi Tề Nhiễm, Thị lang Hình bộ, Đại Lý Tự Khanh và Phỉ Thanh dẫn người đến phố Nam, cả con phố đang hỗn loạn. Phố Nam ở hoàng thành tiểu thương đông đúc, hàng hóa được bán ở đây khá là hỗn loạn, mà lại còn thường xuyên có kẻ treo đầu dê bán thịt chó. Các vị quý nhân trong kinh thành rất ít khi đến đây mua sắm, người mua bán chủ yếu là dân chúng bình thường, thỉnh thoảng sứ giả các nước không rõ tình hình trong kinh thành Đại Tề cũng đến xem thử phố Nam đông đúc náo nhiệt ra sao, mua sắm một số thứ, đương nhiên các vị sứ giả này thường không thiếu tiền, lại vì không biết nhìn hàng nên bị lừa gạt một phen.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 15”