Cháu Đích Tôn – Chương 14

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 14

Nhà họ Phỉ ở kinh thành đời đời làm võ tướng, trấn thủ biên cương, làm tâm phúc mà Hoàng đế vô cùng tin tưởng, được phong làm Định An Hầu. Những kẻ ăn chơi hạng nhất trong kinh thành mà đi đến trước cổng phủ Định An Hầu, cũng phải biết điều hơn mấy phần, thể hiện kính trọng.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 14”