Cháu Đích Tôn – Chương 10

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 10

Trong lòng Tề Nhiễm dù có trăm ngàn suy nghĩ, thì ngoài mặt cũng không thể hiện ra. Y nghe ra được bóng đen này…… Không, vị cháu đích tôn nhà họ Lâm này thật sự không quan tâm đến nhà bọn họ, thậm chí cũng không mấy để bụng về chuyện bản thân hắn sẽ sống hay chết. Y cơ bản là không tin chuyện hồn người sống thoát xác mà hắn nói, nếu là người khỏe mạnh cường tráng thì làm sao có thể xuất hồn như thế? Thêm vào đó, y biết rõ kiếp trước cháu đích tôn của nhà họ Lâm chết yểu, Tề Nhiễm dù đã sống lại một lần thì vẫn không tin tưởng vào những chuyện yêu ma quỷ quái này, ngược lại chỉ tin lòng người hiểm ác khó lường mà thôi.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 10”