Cháu Đích Tôn – Chương 9

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 9

Khi Lâm Duyệt bay đến Đông cung đã là lúc đêm khuya thanh vắng, trong tẩm điện của Tề Nhiễm không có người hầu hạ, bốn phía yên lặng, có điều Tề Nhiễm còn chưa ngủ. Y đang nhìn sữa đông hoa hồng đã nguội mà Mai phi sai người đưa sang đến xuất thần. Lại nói, sữa đông hoa hồng này là món điểm tâm mà y thích ăn nhất, Mai phi vẫn luôn dùng bếp riêng trong cung của bà, tự tay làm rồi sai người mang sang.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 9”