Cháu Đích Tôn – Chương 6

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 6

Tề Nhiễm lại nằm mơ thấy cảnh mình chết đi, một chén rượu độc, rót thẳng vào tim. Rượu độc vào miệng, thiêu đốt nội tạng, đau đến thấu xương, những ngày này y vẫn luôn cảm nhận hương vị đó trong mơ. Khi đó y đã không còn gì cả, thân phận Thái tử, tình nghĩa anh em, tình cảm nam nữ đều không còn gì.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 6”