Cháu Đích Tôn – Chương 5

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 5

Nhân lúc Lâm Lương chưa kịp phản ứng, Lâm Duyệt đã dồn dập cho lão vài cái tát. Sau cùng tay của Lâm Duyệt vì dùng sức quá độ mà tê dại rồi, hắn mới lạnh lùng hừ một tiếng, chân đạp lên đùi Lâm Lương, đạp cho lão ngã ngửa ra đất.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 5”