Cháu Đích Tôn – Chương 4

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 4

Bà cụ Lâm không ngờ rằng mình chỉ vừa nói thế, mà ông cụ đã đáp lại bằng giọng điệu mất kiên nhẫn như vậy. Hai ông bà đã nương tựa lẫn nhau từ thời còn nhỏ, đến nay ông cụ Lâm vẫn luôn kính trọng bà. Ngay cả thời còn trẻ, ông cụ có cưới thêm thiếp thất, nhưng địa vị tổ mẫu nhà họ Lâm của bà vẫn không hề bị dao động chút nào.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 4”