Cháu Đích Tôn – Chương 3

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 3

Hồn của Lâm Duyệt ngồi ở xà nhà ngay trên đầu Lâm Trung, từ trên nhìn xuống vẻ mặt của những người bên dưới. Trương thị là người đầu tiên có phản ứng, bà cho người đưa Lâm Duyệt về Ngô Đồng Trai, bảo Lâm Như Ý về nhà trên, không được tham dự vào những chuyện rắc rối này.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 3”