Cháu Đích Tôn – Chương 2

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 2

Lâm Duyệt chậm chạp ngồi dậy, cảm thấy đầu mình nặng như đeo đá, phổi lại nóng như thiêu như đốt, cổ họng ngứa ngáy, hắn vừa ngồi dậy đã lập tức ho sặc sụa, đến nỗi tưởng như có thể ho cả lá phổi ra vậy.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 2”