Cháu Đích Tôn – Chương 1

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 1

Linh hồn của Lâm Duyệt đã nằm trên mái nhà của Ngô Đồng Trai ở phía tây nam Lâm phủ ba ngày rồi, lúc này hắn đang nghe những lời khuyên can giả dối vọng lại từ trong sân, rồi chỉ có thể trợn mắt câm nín. Hắn thầm nghĩ, nếu như gặp phải chuyện rối ren thế này, thì với tính cách dễ nổi nóng lại không chịu thiệt của hắn, chắc chắn sẽ trực tiếp vung nắm tay đánh người.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 1”