MA TÔN CŨNG MUỐN BIẾT – Hành trình đi tìm chân tướng ẩn sau những con chữ

MA TÔN CŨNG MUỐN BIẾT

Hành trình đi tìm chân tướng ẩn sau những con chữ

I. Thông tin truyện

  • Tên truyện: Ma Tôn cũng muốn biết
  • Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
  • Thể loại: cổ trang, tu chân, chủ công, cường x cường
  • Nhân vật chính: Văn Nhân Ách x Ân Hàn Giang
  • Độ dài: 80 chương, 2 ngoại truyện
  • Tình trạng: Hoàn
  • Editor: Danhuang, wattpad: luungocbichlinh

Tiếp tục đọc “MA TÔN CŨNG MUỐN BIẾT – Hành trình đi tìm chân tướng ẩn sau những con chữ”