TRUNG KHUYỂN BỊ BỆNH DẠI – Tình yêu của cậu ấm lông bông

TRUNG KHUYỂN BỊ BỆNH DẠI

Tình yêu của cậu ấm lông bông

I. Thông tin truyện

  • Tên truyện: Trung khuyển bị bệnh dại
  • Tác giả: Chung Hiểu Sinh
  • Thể loại: trùng sinh, minh tinh, hài, ngọt
  • Nhân vật chính: Thẩm Bác Diễn x Lục Quân Càn/Lục Lăng Hằng
  • Độ dài: 105 chương, không ngoại truyện
  • Tình trạng: Hoàn
  • Editor: Muối

Tiếp tục đọc “TRUNG KHUYỂN BỊ BỆNH DẠI – Tình yêu của cậu ấm lông bông”