Đường Phong Chi Thừa Càn – Phiên ngoại 2

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

Phiên ngoại 2. Mãi bên nhau

.

Dương Châu.

 

Trăng treo nhành liễu, một đêm yên tĩnh hài hòa.

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Phiên ngoại 2”