Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 72

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Ván cờ kết thúc

.

Khi Từ Trụ đưa Tôn Tư Mạc vội vàng tiến vào, Thừa Càn đã đẩy xe lăn lên trước, “Tôn Đạo trưởng!”

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 72”