Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 69

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Ván cờ (1)

.

“Mẫu Hậu, việc Phụ Hoàng trúng độc cũng không dễ che giấu, trong cung sớm muộn gì cũng biết, hơn nữa, đối phương đã có chuẩn bị, mục tiêu chính là con và Thanh Tước, cho nên Mẫu Hậu, con cho rằng……tiên hạ thủ vi cường, vì an toàn của Thanh Tước, trước tiên……”

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 69”