Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 68

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Quân đen, quân trắng

.

Trong Cam Lộ Điện, Thái Tông Đế phê xong phần tấu chương cuối cùng, đứng dậy vươn vai, đang định đi về Khởi Huy Điện, lại nghĩ đến ngày hôm qua Càn Nhi tìm Lăn Lăn khắp nơi, hừ, cũng không biết đã tìm thấy chưa? Nếu thấy thì ném cho Lý Phúc nuôi!

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 68”