Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 65

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

65. Ván cờ của Thái Tông

.

Trưởng Tôn Vô Kỵ quay đầu nhìn sang Thẩm Quân Nguyên, “Ý của Hoàng Thượng là gì?”

 

“Tóm chặt con chuột, những chuyện khác chờ thời cơ.” Thẩm Quân Nguyên lạnh nhạt đáp.

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 65”