Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 64

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

64. Vì thấu lòng ai

.

“Bốn năm, Mẫu Hậu từng nghĩ, thời gian bốn năm có lẽ sẽ khiến cho Phụ Hoàng con từ bỏ…… Hoặc có lẽ Phụ Hoàng con sẽ hiểu được……”

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 64”