Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 56

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Lưu niên tự thủy

.

Lưu niên tự thủy, Tự thủy lưu niên.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 56”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 55

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Bốn năm (2)

.

Thừa Càn ngồi trên xe lăn, Tiểu Ngân Tử đẩy y đi chậm rãi. Trước mặt y chính là Lập Chính Điện.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 55”