Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 49

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Trong gió mưa (3)

.

Buổi chiều, Thái Tông Đế và Đột Lợi Khả Hãn lại đến Hiển Đức Điện, đi cùng Thái Tông Đế ngoài các đại thần còn có các Hoàng tử.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 49”